O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


27.02.2016 Zakończyły się spotkania informacyjne w ramach Działania 11.3 w subregionach

23 i 24 lutego br.  Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował pierwsze spotkania informacyjne w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej oraz Częstochowie dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.02.2016 Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach poddziałań: 11.2.1, 11.2.2 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Dłuższy termin składania wniosków o dofinansowanie - Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2016 Zatwierdzenie do dofinansowania projektu pozakonkursowego EURES

16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zasady realizacji oraz przyznał ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację projektu pozakonkursowego „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – proj...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2016 Ruszyły poszukiwania RegioStars 2016

Właśnie rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars 2016 na najlepsze projekty finansowane ze środków europejskich. Do udziału w nim Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2016 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Zakończył się kolejny etap oceny projektów w ramach Poddziałania  9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2016 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałań 11.1.1; 11.1.2 oraz 11.1.3 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT, RIT, konkurs
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2016 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs

Zakończył się kolejny etap oceny projektów zgodnie z harmonogramem w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych  RPO WSL 2014-2020. RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.02.2016 Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.5- Rozwój usług społecznych - konkurs

Zakończył się kolejny etap oceny projektów zgodnie z harmonogramem w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych  RPO WSL 2014-2020. RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2016 Aktualizacja regulaminu konkursu Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowany regulamin dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2016 Ilość złożonych wniosków dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”

Przedstawiamy informacje na temat ilości złożonych wniosków
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs

22 stycznia br. zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych  RPO WSL 2014-2020. RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2016 Zrób zdjęcie projektu i wygraj!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2016 Ruszył nabór wniosków Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

11 lutego br. rozpoczął się nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-009/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2016 Konsultacje społeczne kryteriów oceny projektów

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.02.2016 Zaproszenie do konsultacji społecznych

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących propozycji kryteriów oceny projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.02.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.3.1.Wsparcie sektora ekonomii społeczne

29 stycznia br. zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego RPO WSL 2014-2020 RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.02.2016 Wsparcie gmin w zakresie rewitalizacji – podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju

1 lutego 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a Województwem Śląskim na podstawie której Województwo otrzyma dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.02.2016 Ważne informacje dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych

Przedstawiamy zasady upubliczniania zapytań ofertowych obowiązujące w perspektywie finansowej 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.02.2016 Duże zainteresowanie konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020

Pierwsze tegoroczne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów związane z konkursami nowej perspektywy odbyło się 2 lutego br. w nowym miejscu – na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18. Tematem była możliwość dofinansowania wniosków w ramach Działania 11.3 Regiona...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2016 Duże zainteresowanie konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020

Pierwsze tegoroczne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów związane z konkursami nowej perspektywy odbyło się 2 lutego br. w nowym miejscu – w Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana. Tematem była możliwość dofinansowania wniosków w ramach Działania 11.3 Regionalneg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowany harmonogram dla  konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15  w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.02.2016 Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

W związku z trwającymi pracami nad zmianą polityki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia, związanymi z wdrażaniem działań w ramach wsparcia z EFS na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym wymogu koordynacji tych działań na poziomie krajowym przez Komitet Sterują...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.02.2016 Sprostowanie dotyczace konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, podjęte zostały uchwały Zarządu Województwa Śląskiego (nr 150...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2016 Gdzie szukać aktualności w obszarze rewitalizacji w RPO WSL?

W celu usprawnienia komunikacji z zakresu rewitalizacji wspieranej ze środków Programu, w serwisie utworzona została specjalna zakładka, zlokalizowana w dziale „Dowiedz się więcej o Programie”, pod ikonką „Rewitalizacja.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys