O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.03.2016 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

14 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Wielkanoc 2016

Główny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Częstochowie będą czynne w piątek 25 marca br. do godz. 13: 00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach będzie czynny do godziny 13.00 w dniu 25 marca br.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktyw...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione załączniki do umowy o dofinansowanie oraz zasady wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjneg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Spotkanie informacyjne dotyczące procesu składania załączników do umowy o dofinansowanie oraz zasad wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektów

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych w obszarze środowiska produkcyjnego i szkoleniowego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) 2014 w dniu dzisiejszym t.j. 22.03.2016 r. w godzinach 17:00 – 23:59 LSI 2014 będzie niedostępny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Przerwa techniczna w pracy Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

7 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2016 Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktyw...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2016 Spotkanie informacyjne dotyczące procesu składania załączników do umowy o dofinansowanie oraz zasad wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektów

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione załączniki do umowy o dofinansowanie oraz zasady wnioskowania o I transzę zaliczki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjneg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2016 Przerwa techniczna w pracy Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych w obszarze środowiska produkcyjnego i szkoleniowego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) 2014 w dniu dzisiejszym t.j. 22.03.2016 r. w godzinach 17:00 – 23:59 LSI 2014 będzie niedostępny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2016 Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

7 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2016 Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.03.2016 Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.03.2016 Ostatnie dni naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 11.3

18 marca o godz. 12.00 upływa termin składania wniosków w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2016 Ostatnie dni naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 11.3 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że konkurs w ramach Działania 11.3 RPO WSL na lata 2014-2020 kończy się 18 marca o godz. 12.00. Decydować będzie godzina wpływu wniosku do instytucji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.03.2016 Dłuższy dyżur telefoniczny

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informujemy, że w dniach 16 i 17 marca br. (środa, czwartek) pracownicy Punktu Kontaktowego EFS będą pełnić przedłużony dyżur telefoniczny w godzinach 7:30-...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2016 Nieprawidłowość w projektach

Informacje na temat nieprawidłowości i sposobów postępowania w sytuacji ich wystąpienia
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2016 Komunikat w sprawie konkursów nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Audyt oceny projektów dokonanej przez Komisję Oceny Projektów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2016 Komisja Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Publikujemy skład Komisji Oceny Projektów  dokonującej oceny projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.03.2016 Aktualizacja Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Zaktualizowane wzory umów oraz regulamin procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.08.01-03-IZ.01-24-014/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.03.2016 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Znana jest już lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ-01-24-014/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2016 Uprawnienia przysługujące osobom kontrolującym - ważna informacja dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Kontrola projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2016 Jak dodawać załączniki przy uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym

Opublikowaliśmy instrukcję, jak dodać załączniki do wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Zmiana terminu zakończenia konkursu oraz wysłania pism
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2016 Jak dodawać załączniki przy uzupełnieniu wniosku o dofinasowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym

Opublikowaliśmy instrukcję, jak dodać załączniki do wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2016 Konsultacje publiczne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2013 - zapraszamy do udziału

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje publiczne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys