O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.05.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15

Zarząd Województwa Śląskiego 24.05.2016 r. uchwałą nr 946/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania pr...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.05.2016 Rewitalizacja – kolejne nabory w listopadzie

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zadecydowała o nieuruchamianiu naborów zaplanowanych na maj lub czerwiec 2016 r.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.05.2016 Ogłoszono nabory dla konkursów nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 oraz nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkursy w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.05.2016 Zmiana alokacji dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Informujemy, że alokacja, która została przewidziana w aktualnym harmonogramie naboru na konkurs numer RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 została zmniejszona do 35 000 000,00 EUR.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2016 Działo się... - piknik Funduszy Europejskich w Parku Śląskim

Pod takim hasłem spotkaliśmy się 8 maja podczas Pikniku Funduszy Europejskich w Parku Śląskim. Mimo pogody, która początkowo nas nie rozpieszczała, świetnie się bawiliśmy, i ostatecznie zza chmur wyjrzało słońce.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2016 Działo się... - piknik Funduszy Europejskich w Parku Śląskim

Fundusze – to działa!!! Pod takim hasłem spotkaliśmy się 8 maja podczas Pikniku Funduszy Europejskich w Parku Śląskim. Mimo pogody, która początkowo nas nie rozpieszczała, świetnie się bawiliśmy, i ostatecznie rozgoniliśmy chmury.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2016 Zmiana listy projektów - konkurs nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2016 Komunikat dotyczący prawa zamówień publicznych

18 kwietnia br. upłynął termin na implementację do krajowego prawodawstwa znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.05.2016 MAJOWY WEEKEND ATRAKCJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Już od 12 do 15 maja br. odbędzie się III edycja ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), mającej na celu prezentację projektów zrealizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.05.2016 Przerwa serwisowa w środowisku produkcyjnym ePUAP

Brak dostępu do systemu ePUAP i strony epuap.gov.pl  od 6 maja (22:00) do 7 maja 2016 r. (24:00).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.05.2016 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.05.2016 Wydłużona ocena wniosków dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT, w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.05.2016 Nabór RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15 - zakończono ocenę wniosków

Informujemy, że zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. naboru to 18 maja 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.05.2016 Oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie negocjacji

Publikujemy wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczalne w procesie negocjacji. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys