O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.09.2016 Wylosowano projekty do oceny merytorycznej z poddziałania 7.1.1. i 7.1.2.Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

27 września 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów i wylosowano projekty do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2016 Informacja o przekazaniu wniosków na KOP

27 września 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursów:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2016 Zmiana w regulaminie konkursu poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że dla naboru RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 zmianie uległa treść regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o naborze.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2016 Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie z podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.09.2016 Informacja o wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralnego

W związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.09.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dotyczącego kształcenia zawodowego osób dorosłych

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.09.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.09.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy) publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.j
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Konkurs dotacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin' - roztrzygnięty!

20 września 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Wybrane do dofinansowania projekty w konkursie dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT PŁN

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Kolejne projekty wybrane do realizacji w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego, uwzgledniając roztrzygnięcia procedury odwoławczej, zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Wyjść poza schemat, nowe spojrzenie na usługi społeczne

Jak ma wyglądać przejście od opieki instytucjonalnej do wsparcia świadczonego na poziomie lokalnej społeczności dyskutowali eksperci z całej Polski na konferencji , która odbyła się 20 września 2016 roku w kinoteatrze Rialto pt. „Nowy model usług społecznych – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2016 Wybrane do dofinansowania projekty w konkursach dla Poddziałań: 4.5.1.(ZIT) oraz 4.5.2 (RIT PŁN) Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursach dla Poddziałań: 4.5.1.(ZIT) oraz 4.5.2 (RIT PŁN) Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Kolejne projekty wybrane do realizacji w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Jak ma wyglądać przejście od opieki instytucjonalnej do wsparcia świadczonego na poziomie lokalnej społeczności dyskutowali eksperci z całej Polski na konferencji , która odbyła się 20 września 2016 roku w kinoteatrze Rialto pt. „Nowy model usług społecznych – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Wyjść poza schemat, nowe spojrzenie na usługi społeczne

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursach dla Poddziałań: 4.5.1.(ZIT) oraz 4.5.2 (RIT PŁN) Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Wybrane do dofinansowania projekty w konkursach dla Poddziałań: 4.5.1.(ZIT) oraz 4.5.2 (RIT PŁN) Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił dwa nabory w ramach Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 7.4.1 i 7.4.2 - Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Zapraszamy do śledzenia on-line relacji na żywo z konferencji „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Na żywo - relacja z konferencji „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji” - 20 września 2016 r.

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewodzki Urząd Pracy publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Wnioski przekazane do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16

Informujemy, że konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny), został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w złożonym wniosku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że do 10 ogłoszeń o naborach został dołączony zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2016 Zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele” - informacja dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 12 września do 23 września 2016 r. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów  na IV kwartał 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.09.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.09.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 7.4.1 i 7.4.2 - Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił dwa nabory w ramach Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.09.2016 Na żywo - relacja z konferencji „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji” - 20 września 2016 r.

Zapraszamy do śledzenia on-line relacji na żywo z konferencji „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.09.2016 Zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele” - informacja dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że do 10 ogłoszeń o naborach został dołączony zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.09.2016 Wnioski przekazane do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewodzki Urząd Pracy publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.09.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Informujemy, że konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny), został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w złożonym wniosku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2016 Zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele” - informacja dla Benefcjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że do 10 ogłoszeń o naborach został dołączony zaktualizowany załącznik „Analiza finansowa – Tabele”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2016 Harmonogram składania wniosków o płatność za IV kwartał 2016 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 12 września do 23 września 2016 r. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów  na IV kwartał 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2016 Śląskie - ruszamy! kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego

„Śląskie – ruszamy!” to hasło, które od połowy września aż do końca listopada będzie nam intensywnie towarzyszyć w przestrzeni publicznej oraz w mediach, informując o tym, że mimo iż zbliża się końcówka roku, to nie zwalniamy tempa i ogłaszamy kolejne nabory wniosków o środki z Regionalnego Programu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2016 Harmonogram składania wniosków o płatność za IV kwartał 2016 r.

Informujemy, że od 12 września do 23 września 2016 r. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów  na IV kwartał 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2016 Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej- konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny i RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregion Północny

Informujemy, że 9 września 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 oraz RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2016 Ruszaj po dotację! kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego

„Śląskie – ruszamy!” to hasło, które od połowy września aż do końca listopada będzie nam intensywnie towarzyszyć w przestrzeni publicznej oraz w mediach, informując o tym, że mimo iż zbliża się końcówka roku, to nie zwalniamy tempa i ogłaszamy kolejne nabory wniosków o środki z Regionalnego Programu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2016 Fundusze Europejskie w prasie lokalnej i regionalnej

Zapraszamy dziennikarzy lokalnej i regionalnej prasy do wzięcia udziału w trwającym projekcie „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2016 „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” - projekt skierowany do dziennikarzy

Zapraszamy dziennikarzy lokalnych i regionalnych do wzięcia udziału w projekcie „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2016 Konferencja „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji 'Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”, która odbędzie się 20 września 2016 r. w Katowicach. Konferencja organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.09.2016 Realizacja badania pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez  Pana Michała Korczyńskiego, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kry...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.09.2016 Uwaga, Wnioskodawcy składający projekty w trybie ZIT/RIT

Ze względu na bardzo podobną numerację poszczególnych naborów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, zalecamy, aby zwrocić szczególną uwagę na prawidłowe r...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2016 Konferencja „Nowy model opieki społecznej - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji 'Nowy model opieki społecznej - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”, która odbędzie się 20 września 2016 r. w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.09.2016 Fundusze w Obiektywie- zgłoszenia tylko do 15 września!

Ostatnia szansa, żeby zgłosić się na konkurs!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2016 Aktualne szkolenia i warsztaty

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego działu  Weź udział w szkoleniach i konferencjach, w którym znajdą Państwo informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz konferencji. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2016 Eksperci do oceny projektów - Interreg Polska - Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 informuje o naborze na ekspertów do oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2016 Akademia Przedsiębiorczości - II edycja

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza na II edycję Akademii Przedsiębiorczości, która odbędzie się 28 września 2016 r. w Tychach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2016 Formularz zgłoszenia zmian w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  udostępniamy wzór formularza, za pomocą którego zaleca się zgłaszanie modyfikacji do wniosku o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2016 Zakończył się nabór wniosków w konkursie dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

30 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2016 Aktualizacja harmonogramu konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2016 Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  przedstawia skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys