O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


14.01.2017 Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego)

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony beneficjentów odnośnie zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 przedstawia następujące informacje na ten temat.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2017 rok, Instytucja Zarządzająca RPO WSL dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Wyniki oceny formalno-merytorycznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, • Instrument...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 - Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 -...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Przekazanie wniosków o dofinansowanie do oceny formalnej – konkurs: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 ZIT Subregion Centralny oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 - konkurs

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza Beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 do udziału w warsztatach dotyczących Rozliczania projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegół...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Warsztaty z rozliczania projektów efsowych i efrowych

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS

Informujemy o odstąpieniu od etapu oceny strategicznej w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Informacja o odstąpieniu od etapu oceny strategicznej w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16

Przełom grudnia i stycznia to najbogatszy w emocje czas. Czas pełen wspomnień, refleksji, radości i oczekiwań. To również czas składania sobie życzeń. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Życzenia na ten Nowy 2017 Rok

Informujemy, że od godziny 20:00  30 grudnia 2016 r. do godz. 2:00  31 grudnia 2016 r. będą prowadzone prace  prace serwisowe w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014), co wiąże się z brakiem dostępności systemu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2017 Brak dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)

Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy zamieszcza szczegółowe harmonogramy konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2017 Wyniki oceny formalno-merytorycznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2017 rok, Instytucja Zarządzająca RPO WSL dokonała pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2017 Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, • Instrument...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.01.2017 Przekazanie wniosków o dofinansowanie do oceny formalnej – konkurs: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 ZIT Subregion Centralny oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 - konkurs

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 - Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 -...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.01.2017 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.01.2017 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 - ZIT Subregion Centralny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.01.2017 Warsztaty z rozliczania projektów efsowych i efrowych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza Beneficjentów projektów ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 do udziału w warsztatach dotyczących Rozliczania projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegół...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2017 Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2017 Informacja o odstąpieniu od etapu oceny strategicznej w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16

Informujemy o odstąpieniu od etapu oceny strategicznej w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys