O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.03.2017 Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu

Już od 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17) oraz działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Konkurs dla dziennikarzy 'Prosto do Funduszy Europejskich'

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Kolejna edycja konkursu ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Ogłoszono nowe nabory (5.5. i 1.2)

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych i wybranych do dofinansowania projektów dla konkursu RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.03.2017 Wydłużenie terminu składania wniosków dla konkursu z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Praca z EURESem - Twoim sukcesem!.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Listy złożonych wniosków w ramach konkursów z poddziałania 11.1.4 (RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 )

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w ramach konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 615/181/V/2017 z dnia 28.03.2017 r. przyznał dofinansowanie w kwocie 860 985,00 zł dla projektu pozakonkursowego pn. 'Praca z EURESem - Twoim sukcesem!'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrano projekty na promocję samozatrudnienia

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursów z poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny oraz poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia- konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrane wnioski do dofinasowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych po ocenie merytorycznej wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr: RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej do dnia 18 kwietnia 2017 r.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Wybrano projekty do realizacji z Badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16

Informujemy, że w dniu 28 marca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” oraz dokonał zwiększenia kwoty alokac...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 IX posiedzenie Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020

29 marca 2017 w Katowicach obradował Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.03.2017 Rusza rejestracja do Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Do 18 kwietnia 2017 r. można zgłaszać się do akcji 'Dni Otwartych Funduszy Europejskich'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Zgłoszenia do konkursu RegioStars 2017 na półmetku!

Przypominamy, że 10 kwietnia  br. upływa termin nadsyłania zgłoszeń.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w konkursie dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Uwzględniając prośbę Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Północnego, nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Jesteś młody, sprawdź co Fundusze Europejskie mogą Ci zaoferować!

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Wybrano projekty na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

24 marca br. ruszuły dwa nabory w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Dostępne środki z Unii Europejskiej na zaktywizowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji

Już od 24 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Nowy nabór na projekty w ramach aktywnej integracji

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie ogłoszonych konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Zrealizuj projekt unijny!

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.03.2017 Ponad 500 wniosków złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Publikujemy aktualny wykaz kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.03.2017 Dostępne środki z Uni Europejskiej na zaktywizowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji

24 marca br. ruszuły dwa nabory w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.03.2017 Wybrano projekty na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Dostępne środki z Uni Europejskiej na zaktywizowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji

24 marca br. ruszają dwa nabory w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Nowy nabór na projekty w ramach aktywnej integracji

Już od 24 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Zrealizuj projekt unijny!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie ogłoszonych konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Ponad 500 wniosków złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.03.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Duże zainteresowanie konkursem z działania 3.2 Innowacje w MŚP

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Śląskiego

Publikujemy aktualny wykaz kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2017 Zakończenie konkursu z poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego

Informujemy, że w ramach konkursu: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16, dotyczącego Poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego, nie został złożony żaden wniosek.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2017 Roztrzygnięty konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.03.2017 Roztrzygniety konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów z Poddziałań 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Informujemy, że w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 oraz RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 żaden ze złożonych wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”

Zachęcamy do obejrzenia filmików pokazujących, jak zdobyć wsparcie z Funduszy Europejskich, kto może otrzymać dofinansowanie oraz gdzie szukać bezpłatnych informacji na ten temat.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT PŁN

Informujemy, że w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 żaden ze złożonych wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Wnioski do oceny strategicznej z podregionu bytomskiego w konkursie z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w naborze RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 zakwalifikowanych do oceny strategicznej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys