O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 i RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób, po procedurze odwoławczej

23 maja 2017 r. zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Webinar: Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis

Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu 2 czerca 2017 r. od 12:00,  oczywiscie on-line.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.1. Outplacement - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.1. Outplacement - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 w ramach poddziałania 7.4.1. Outplacement – ZIT
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Lista wniosków do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT PŁN

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 D oskonale, O djazdowo, F antastycznie, E nergetycznie – to przepis na dobrze spędzony czas

Podsumowanie fantastycznego weekendu z Funduszami Europejskimi.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.05.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z Podziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.05.2017 D oskonale, O djazdowo, F antastycznie, E nergetycznie – to przepis na dobrze spędzony czas

Podsumowanie fantastycznego weekendu z Funduszami Europejskimi
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT.

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.05.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z Podziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT (RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17)

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.05.2017 Aktualizacja systemu LSI 2014 w zakresie zmian technicznych- 23.05.2017 r.

Informujemy o aktualizacji systemu LSI 2014 w zakresie zmian technicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.05.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16 dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centra

Informujemy, że 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.05.2017 Kolejne bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Zapraszamy na kolejne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.05.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z Podziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT (RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17)

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.05.2017 Listy złożonych wniosków w konkursach z poddziałań 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny oraz 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy/ Północny

Przedstawiamy listy  wniosków złożonych w następujących konkursach: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.05.2017 Akademia Przedsiębiorczości w Tychach o planowaniu biznesu i modelach prowadzenia firmy

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza na IV edycję Akademii Przedsiębiorczości, która odbędzie się 17 maja 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Południowy/Północny

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-114/16 oraz RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.05.2017 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wyborem na pośredników finansowych przy realizacji instrumentów finansowych (Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości)

12 maja 2017 r. na stronie Funduszu Funduszy EFI Województwa Śląskiego opublikowano Otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wyborem na pośredników finansowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.05.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.05.2017 Roztrzygniety konkurs z poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listy ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.05.2017 Szkolenia szyte na miarę. Za 420 milionów złotych

420 milionów złotych z czego zakontraktowano już ponad 300 milionów złotych. Wszystko to na szkolenia i inne usługi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w ramach nowego Podmiotowego Systemu Finansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 Szkolenia szyte na miarę. Za 420 milionów złotych

420 milionów złotych z czego zakontraktowano już ponad 300 milionów złotych. Wszystko to na szkolenia i inne usługi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w ramach nowego Podmiotowego Systemu Finansowania. W czwartek 11 maja odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego PSF, podczas k...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 4 dni dobrej zabawy w całym województwie. Ruszają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ten weekend zaczyna się już w czwartek. Przez 4 dni (18-21 maja) będzie można wziąć udział w dziesiątkach atrakcji rekreacyjnych, artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych w 14 lokalizacjach na terenie całego województwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 Projekty skierowane do oceny merytorycznej w konkursach z podddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 - Rozwój usług społecznych

Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17, RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni

nformujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Informujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projektów w konkursie RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 I posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020

27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.05.2017 Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza system przy alokacji środków ponad 420 milionów złotych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.05.2017 Na Śląsku, nowy systemy Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza system przy alokacji środków ponad 420 milionów złotych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.05.2017 Poradnik Fundusze dla biznesu 1/2017

Pierwszy w tym roku numer poradnika, który stał się kolejnym narzędziem współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z przedsiębiorcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu i ekspertami różnych dziedzin. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.05.2017 Projekty skierowane do oceny merytorycznej w konkursach z podddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego oraz Zachodniego

Przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursówRPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2017 Program Regionalny na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Znajdziecie nas w hali głównej (stoisko nr 32) • 10-12 maja 2017 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2017 Zmiany terminów w naborze z podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni

Informujemy, iż uwzględniając wniosek przedstawicieli Instytucji Pośredniczacej RIT Subregionu Zachodniego, wydłużyliśmy termin składania wniosków aplikacyjnych i roztrzygnięcia konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2017 Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Przedstawiamy listy  wniosków złożonych w następujących konkursach: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17  oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2017 Listy złożonych wniosków w konkursach z poddziałań 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie dzi

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w następujących konkursach: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 oraz RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.05.2017 Listy złożonych wniosków w konkursach z podddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Północny, Południowy oraz Zachodni

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminów naborów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.05.2017 Usprawnienie w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014

Informujemy, że został wydłużony termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.05.2017 Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17)

Przedstawiamy listy  wniosków złożonych w następujących konkursach: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17  oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.05.2017 Listy złożonych wniosków w konkursach z Poddziałań 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie dzi

Przedstawiamy listy złożonych wniosków w następujących konkursach: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 oraz RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys