O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.06.2017 Nowe zestawy logotypów- obowiązkowo od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca obowiązują jedynie nowe zestawy logotypów!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.06.2017 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, ze został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 Przedłużony termin naboru na badania i rozwój dla przedsiębiorców

Przedłużony termin naboru na badania i rozwój dla przedsiębiorców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Południowego

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 27 czerwca dostęp do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej będzie utrudniony

27 czerwca dostęp do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej będzie utrudniony
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2017 Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2017 Odstąpienie od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej w formie Panelu Ekspertów w ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16, dotyczącego Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Informujemy, że odstępujemy od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej w formie Panelu Ekspertów w ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16, dotyczącego Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2017 Kolejne informacje w pytaniach i odpowiedziach dla działania 1.2.

Informujemy, że w zakładce Często zadawane pytania zamieszczono kolejne interpretacje/odpowiedzi w zakresie wątpliwości/zapytań zgłaszanych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 1.2.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2017 III nabór w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”- rozstrzygnięty!

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” (konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16)

Przedłużono ocenę formalną projketów w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2017 Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie dot. poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Centralny

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2017 Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie dot. poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT PŁD po procedurze odwoławczej

20 czerwca 2017 r.  zaktualizowano listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT po procedurze odwoławczej

20 czerwca 2017 r.  zaktualizowano listę ocenionych i wybranych do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Zaktualizowana lista wniosków złożonych na konkurs z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego 20 czerwca 2017 r. przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - aktualizacja

Wydłużono termin naboru dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Wydłużony termin naboru w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z powodu wyczerpania alokacji została podjęta decyzja o odwołaniu naboru dla Podziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Odwołany nabór dla Podziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Publikujemy listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Przekazaniu wniosków do oceny formalnej w konkursie z działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Zapraszamy na przekaz on-line z konferencji Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2017 Przekaz na żywo z konferencji Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.06.2017 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - aktualizacja

Zarząd Województwa Śląskiego 20 czerwca 2017 r. przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.06.2017 Wydłużony termin naboru w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17)

Informujemy, że wydłużono termin naboru dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2017 Odwołany nabór dla Podziałania 7.3.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z powodu wyczerpania alokacji została podjęta decyzja o odwołaniu naboru dla Podziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Południowego

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2017 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, publikujemy listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2017 Przekaz na żywo z konferencji Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania

Zapraszamy na przekaz on-line z konferencji Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z podziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2017 Przerwa techniczna w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014)

Planowana przerwa techniczna w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 w terminie 15-16 czerwca br.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kształcenia ustawicznego- poddziałanie 11.4.3

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2017 Zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17

9 czerwca 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 dla działania 1.3 Profesjonalizacji IOB w ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2017 Konkurs 'Fundusze w obiektywie'

Tylko do 15 czerwca można zgłaszać swoje prace w konkursie Fundusze Europejskie w obiektywie. Wystarczy wysłać zdjęcie i ciekawy opis projektu. Atrakcyjne nagrody czekają. Nie przegap szansy!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2017 Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów - aktualizacja

Zapraszamy Beneficjentów na kolejne szkolenia specjalistyczne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.06.2017 Nieczynny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu 16 czerwca br.

16.06.2017 - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie nieczynny
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.06.2017 Śląskie Forum Innowacji 2017

Zapraszamy na Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania, które odbędzie się w ramach X. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.06.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.06.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.06.2017 EFS-owe Śląskie – akcja informacyjna

Aby zwiększyć zainteresowanie środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są dostępne w województwie śląskim, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz instytucje zaangażowane w realizację Programu Regionalnego zainicjowały w marcu br. akcję informacyjną pod nazwą „EFS-o...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.06.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys