O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


20.01.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2018 LSI2014 - repozytorium dokumentów projektu

Repozytorium plików projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014), służy do przechowywania plików w celu ich późniejszego załączenia do umów związanych z zamówieniami, wniosków o dofinansowanie (WND) czy wniosków o płatność (WNP). Zamieszczamy uproszczony opis tego bardzo ważnego komponentu ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr  RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę wniosków złożonych w ramach konkursu: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego

16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.10.03.01.IZ.01-24-126/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.01.2018 Zmiana zapisów regulaminu konkursu z działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Informujemy, że zmianie uległy zapisy regulaminu konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16, dotyczące maksymalnego terminu na podpisanie umów dla projektów wybranych do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.01.2018 ZMIANA ZAPISÓW REGULAMINU KONKURSU DLA KONKURSU NR RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

Informujemy, że zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu dotyczące maksymalnego terminu na podpisanie umów dla projektów wybranych do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.01.2018 Lista wniosków złożonych w konkursie dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, iż 28 grudnia 2017 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursów z działania 9.1 Aktywna integracja

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursów nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.01.2018 Sprawdź najnowsze inwestycje na mapie projektów województwa śląskiego

Ruszyła mapa projektów dla województwa śląskiego. Wejdź i sprawdź jakie projekty powstają w Twojej najbliższej okolicy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursów z działania 9.1 Aktywna integracja

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursów nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17, RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2018 Sprawdź najnowsze inwestycje na mapie projektów województwa śląskiego

Ruszyła Mapa Dotacji dla województwa śląskiego. Wejdź i sprawdź jakie projekty powstają w Twojej najbliższej okolicy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2018 Konsultacje dla sektora MŚP

Zapraszamy małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa do udziału w konsultacjach nad definicją MŚP.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.01.2018 Konsultacje publiczne w sprawie funduszy unijnych po 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych - wypełnij ankietę i wpłyń na kształt polityki spójności UE po 2020 roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2018 Zmiany w zakresie formularza wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014 - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z wprowadzoną 2 stycznia 2018 r. zmianą formularza wniosku o dofinansowanie projektu (WND) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udostępniamy materiał prezentujący główne i najważniejsze zmiany w tym zakresie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2018 Road Trip Project - weź udział w jednej z czterech wypraw po Europie

Aplikuj do udziału w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej i weź udział w jednej z czterech niesamowitych wypraw przez Europę!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2018 Rozpoczęliśmy ocenę formalną wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów w ramach konkursu z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Rozpoczęła się ocena formalna wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17, działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.01.2018 Zaplanuj początek 2018 roku z Funduszami Europejskimi

Dostępne są już kalendarze-planery na styczeń 2018 r. Wydrukuj i zaplanuj sobie dobry początek roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2018 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2018 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI

4 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt w ramach naboru nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.01.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.01.2018 Wydłużenie terminu składania wniosków dla konkursu z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że wnioski w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 można składać do 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.01.2018 Utrudnienia w korzystaniu z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić chwilowe problemy w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.01.2018 Wyniki naboru w ramach działania 13.1 Pomoc techniczna

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-218/17 w trybie pozakonkursowym.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI

4 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt w ramach naboru nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 z poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.01.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.01.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.01.2018 Zaktualizowana lista złożonych wniosków w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Europejski Fundusz Społeczny) przedstawia zaktualizowaną listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.01.2018 Zmiana zapisów dokumentów pakietu aplikacyjnego dla konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zmieniliśmy zapisy dokumentów pakietu aplikacyjnego: Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku oraz Listy obowiązkowych załączników dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17, w zakresie dotyczącym dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.01.2018 Zmiany w zakresie formularza wniosku o dofinansowanie - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 2 stycznia 2018r. następują zmiany formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.01.2018 Szybko, szybciej, Fundusze!

W 2017 roku ogłoszono łącznie 107 naborów z pulą 2 mld 920 mln zł na realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Od września do grudnia promowała je szeroko zakrojona kampania mediowa. Jej hasło przewodnie 'Śląskie – przyspieszamy!' stanowiło be...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.01.2018 Szansa na rozwój przedsiębiorców w nowym roku

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mają szansę na dofinansowanie projektów wprowadzających na rynek nowy produkt bądź usługę. 29 grudnia 2017 wystartował nabór wniosków w kolejnym konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Innowacje w MŚP”, w którym można otrzymać dofinansowanie sięgające 5...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys