O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


17.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17 dla RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursów z 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI Bytom oraz 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dor

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów nr: RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 oraz RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 Zmiany w newsletterze

Jesteś czytelnikiem lub czytelniczką naszego newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Jak poprawnie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014? Czy zakładam konto, czy profil? Mam status właściciela czy użytkownika? A może oba?Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika jest dla Ciebie! Dzięki niej łatwiej Ci będzie odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.02.2018 Zmiany w newsletterze

Jesteś czytelnikiem naszego newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.02.2018 Sprawdzamy, jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje oraz dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Modyfikacja kategorii tematycznych Newslettera RPO WSL 2014-2020

Jesteś czytelnikiem naszego Newslettera? Koniecznie sprawdź, jak zmieniły się kategorie przesyłanych wiadomości i upewnij się, że nic Cię nie ominie!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Zachodniego

7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Jak właściwie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014? Czy zakładam konto czy profil? Czy jestem właścicielem czy użytkownikiem? A może jednym i drugim? Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika pomoże Ci zrozumieć i odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.02.2018 Sprawdzamy jak zmienia się Śląskie

RPO WSL 2014-2020 to nie tylko kolejne ogłoszone nabory. To także badanie sytuacji w regionie, regularne sprawdzanie, jak Śląskie ewoluuje i dostosowywanie naszej oferty do potrzeb mieszkańców województwa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Bądź na bieżąco – zapisz się do Newslettera RPO WSL 2014-2020

7 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach  konkursów z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddzialania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Jak właściwie mam zalogować się do Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014? Czy zakładam konto czy profil? Czy jestem właścicielem czy użytkownikiem? A może jednym i drugim? Jeżeli zadajesz sobie takie lub podobne pytania – ta infografika pomoże Ci zrozumieć i odnaleźć się w LSI 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursów z poddzialania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach  konkursów z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 LSI 2014 – konto, profil, uprawnienia

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Sprawdzamy jak ewoluuje Śląskie

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb badawczo-rozwojowych mających na celu ochronę przed niską emisją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Ocena merytoryczna z negocjacjami w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI Bytom

Informujemy, że z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Sprawdzamy jak ewoluuje Śląskie

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Ocena merytoryczna z negocjacjami w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb badawczo-rozwojowych mających na celu ochronę przed niską emisją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI Bytom

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddzialania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego

Informujemy, że z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 oraz RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.02.2018 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddzialania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.02.2018 Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2018 Ocena merytoryczna z negocjacjami w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.02.2018 Pomóż zatrzymać smog. Ankieta dla firm dotycząca potrzeb B+R

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb badawczo-rozwojowych mających na celu ochronę przed niską emisją.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2018 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI Bytom

Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2018 Aktualizacja listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu z poddzialania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2018 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Informujemy, że z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2018 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 oraz RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2018 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

31 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru  nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.02.2018 Utrudnienia w pracy w LSI 2014 ze względu na modernizację bazy REGON

Ze względu na planowane prace modernizacyjne bazy Internetowej REGON 1 lutego 2018 r. (czwartek) będą występowały przerwy w dostępie do Usługi BIR1 w godzinach między 17:00 - 19:00.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys