Czcionki:
Kontrast:

10-lecie Związku Subregionu Zachodniego – 230 mln zł wykorzystanych środków unijnych to dobra prognoza na przyszłość!

Dodano: 21.06.2012
10-lecie Związku Subregionu Zachodniego

18 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku połączone z podsumowaniem 10-lecia jego działalności.

Wzięli w nim udział znakomici goście m.in.: Adam Zdziebło – Senator RP a jednocześnie Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Gabriela Lenartowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, parlamentarzyści: Krzysztof Gadowski, Izabela Kloc, Marek Krząkała oraz Ryszard Zawadzki, a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz przewodniczący rad wszystkich samorządów tworzących Związek.

Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Związku za 2011 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2011. Następnie zaprezentowano  historię Związku, zasady jego funkcjonowania oraz podejmowane działania na przełomie 10 lat, w tym Program Rozwoju Subregionu Zachodniego, w ramach którego samorządy z terenu subregionu otrzymały ponad 230 mln zł na realizację kluczowych projektów w swoich gminach i powiatach.
W trakcie okolicznościowych wystąpień, Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podkreślała wzorcową wręcz współpracę ze Związkiem przy realizacji Programu Rozwoju Subregionu, a także niespotykaną w innych subregionach zdolność do podejmowania szybkich decyzji co do wygenerowanych oszczędności oraz ich przeznaczenia na realizację projektów z listy rezerwowej.

10-lecie Związku Subregionu Zachodniego

Pozostali goście wyrażali uznanie dla działań związku, ich jednolitości oraz wznoszenia się ponad podziałami lokalnymi. Właśnie taka postawa, ich zdaniem, pozwoliła na tak efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Działania te znalazły uznanie również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który rekomenduje formę prawną przyjętą przez Związek jako najlepszy sposób na koordynowanie działaniami w gminach i powiatach całego województwa śląskiego.