Czcionki:
Kontrast:

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

Dodano: 16.03.2015
105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

13 marca br. w nowym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia, na którym Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku powierzono zadania z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Mieczysław Kieca oraz Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny, którzy wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Panem Wojciechem Saługa oraz Członkiem Zarządu Województwa, Panią Gabrielą Lenartowicz podpisali dokument, na podstawie którego stowarzyszenie pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych otrzymało środki w wysokości  105 409 146 EUR,  w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 915 363 EUR i Europejskiego Funduszu Społecznego 12 493 783 EUR.

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

Przy pomocy instrumentów RIT, w oparciu o strategię terytorialną, jednostki samorządu terytorialnego będą realizowały komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

Podejście takie pozwoli na kontynuację dotychczasowych działań na rzecz rozwoju terytorialnego w regionie, przyczyni się do szerszego włączenia partnerów lokalnych w proces wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz wzmocnienia współpracy na rzecz osiągania celów RPO.

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

Zarezerwowane środki dla Subregionu Zachodniego to szansa na realizację zadań z zakresu: uzbrojenia terenów inwestycyjnych, wykorzystania energii pochodzącej z OZE, poprawy efektywności energetycznej, ograniczania niskiej emisji, gospodarki odpadami, rozbudowy systemu oczyszczania ścieków, poprawy dostępu do usług społecznych oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej na obszarach rewitalizowanych czy zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie