Czcionki:
Kontrast:

50 Sesja Sejmiku Śląskiego w Rybniku

Dodano: 06.05.2014
50 Sesja Sejmiku Śląskiego w Rybniku

Po Częstochowie i Bielsku-Białej, Rybnik to kolejne miasto w którym odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. 5 Maja w sali audytoryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali oraz Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec gościli Marszałka Województwa, Przewodniczącego Sejmiku, radnych, zaproszonych gości w tym parlamentarzystów z regionu.

Tematem przewodnim sesji oprócz prezentacji Miasta Rybnika, powiatu Rybnickiego oraz Związku Subregionu Zachodniego były między innymi podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do zachowania, ochrony i promocji dialektów oraz gwar regionalnych w Województwie Śląskim. Sejmik podjął również decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, których realizacja przekracza 1 rok budżetowy.

Podczas prezentacji dot. Subregionu Zachodniego Dyrektor Biura Adam Wawoczny zaprezentował gościom cele powołania Związku, wśród których znajduje się budowa Sieci Dróg Głównych w tej części województwa. Dyrektor przedstawił zebranym stan zaawansowania prac nad poszczególnymi odcinkami SDG, a także przybliżył uczestnikom wyniki raportu atrakcyjności inwestycyjnej polskich podregionów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wg. którego Subregion Zachodni od wielu lat jest w czołówce w Polsce (2 miejsce) pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla produkcji przemysłowej. Na koniec dodał, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym rekomenduje zawiązanie Związków ZIT/RIT na wzór Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Marszałek Sekuła odnosząc się do prezentacji przedstawionej przez Dyrektora wskazał, iż o rozwoju regionu decyduje w głównej mierze gęsta sieć drogowa.

Zdaniem Przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Gościniaka sesje wyjazdowe to jeden ze sposobów zapoznania się ze specyfiką i potrzebami subregionów województwa oraz przybliżenia pracy samorządu szczebla wojewódzkiego.

50 Sesja Sejmiku Śląskiego w Rybniku

50 Sesja Sejmiku Śląskiego w Rybniku

50 Sesja Sejmiku Śląskiego w Rybniku