Czcionki:
Kontrast:

Ewidencja księgowa i kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

Dodano: 25.10.2019
Uczestnicy szkolenia

Na szkolenie 25 października br., które odbyło się w auli rybnickiego kampusu przybyło ok. 70 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podniesienia kwalifikacji z zakresu ewidencji księgowej w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie odbyło się  na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego  / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Prezentacja ze spotkania dotycząca omawianych zagadnień jest dostępna poniżej.

EFS kolor

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020