Czcionki:
Kontrast:

Podpisano porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dodano: 15.05.2023

Dzi艣 w siedzibie Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego Przewodnicz膮cy Zarz膮du Zwi膮zku Pan Piotr Kuczera oraz Zast臋pca Przewodnicz膮cego Zarz膮du Zwi膮zku Pan Mieczys艂aw Kieca podpisali porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego na lata 2021-2027.

To ponad 165 mln euro na realizacj臋 projekt贸w zintegrowanych w regionie, w tym 艣rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 89 mln euro), Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego+ (ponad 1,6 mln euro) i Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ponad 74,9 mln z艂).

Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku b臋dzie monitorowa艂 realizacj臋 projekt贸w zintegrowanych, przyczyniaj膮cych si臋 do rozwi膮zywania wsp贸lnych problem贸w i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru z zakresu:

 • efektywno艣ci energetycznej budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej
 • efektywno艣ci energetycznej budynk贸w mieszkalnych
 • ochrony przyrody i bior贸偶norodno艣ci
 • zakupu taboru autobusowego
 • zr贸wnowa偶onej multimodalnej mobilno艣ci miejskiej
 • Regionalnych Tras Rowerowych
 • zwi臋kszenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym
 • us艂ug rozwojowych dla kadr administracji samorz膮dowej
 • rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne 藕r贸d艂a energii
 • rekultywacji teren贸w poprzemys艂owych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele 艣rodowiskowe
 • poprawy聽 stosunk贸w wodnych聽 na obszarze oddzia艂ywania kopal艅
 • ponownego wykorzystania teren贸w poprzemys艂owych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu
 • infrastruktury kszta艂cenia zawodowego.

A realizowane przedsi臋wzi臋cia w Subregionie Zachodnim b臋d膮 wynika艂y z przygotowywanej „Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2021-2027” i przyczyni膮 si臋 do rozwoju naszego regionu.