Czcionki:
Kontrast:

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 21.01.2010

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przygotowuje się do złożenia nowej aplikacji w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt podobnie jak poprzedni „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…” obejmować będzie szkolenia dla pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych Subregionu Zachodniego, a udział w nim jest bezpłatny, gdyż wkład własny do projektu zostanie pokryty ze środków Związku.Z informacji uzyskanych ze strony internetowej MSWiA wynika, iż kolejne posiedzenie Komisji Oceniającej Projekty wyznaczone jest na 15 marca 2010 r., co z kolei wiąże się z faktem, iż wniosek musiałby najpóźniej zostać złożony do 23 lutego 2010 r. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Dzięki informacjom, które uzyskamy na jej podstawie opracujemy ofertę szkoleniową najbardziej odpowiednią w stosunku do Państwa potrzeb. Do każdego tematu zaproponowaliśmy wymiar godzinowy, jednakże istnieje możliwość modyfikacji liczby godzin. W ostatniej kolumnie prosimy o podanie liczby osób, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu. W pierwszej części (I. Niezbędne) prosimy o wybranie co najmniej jednego tematu w każdej z trzech części. Natomiast w części ostatniej (III. Propozycje JST) prosimy o wskazanie tematów szkoleń, które nie pojawiły się w ankiecie, a Państwo jesteście nimi zainteresowani. Wypełnioną ankietę należy odesłać do 29 stycznia 2010 r., faksem lub mailem do Biura Związku na numer tel. 32 42-22-446, e-mail: biuro@subregion.pl.