Czcionki:
Kontrast:

Ankieta dotycząca WiMAX

Dodano: 06.01.2010

Obecnie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku jest na etapie tworzenia „Koncepcji wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3”, która określi priorytety wdrożenia oraz rozwoju bezprzewodowej sieci szerokopasmowej opartej na technologii WiMAX na obszarze 24.3 obejmującym teren Subregionu Zachodniego i Południowego oraz powiatu pszczyńskiego województwa śląskiego. Głównym celem Koncepcji będzie szczegółowe zdefiniowanie ścieżki wdrożenia powyższej sieci uwzględniając przy tym indywidualne zapotrzebowanie i uwarunkowania terenowe w poszczególnych gminach obszaru 24.3.Niniejsza ankieta jest konieczna i niezbędna do zamówionego opracowania, które wykonywanwe jest przez firmę Nizielski & Borys Consulting.