Czcionki:
Kontrast:

Ankieta Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Dodano: 21.12.2010
Ankieta Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

W związku z powyższym przekazuję Ankietę Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Proszę o wypełnienie ankiety z osobna, dla każdego Państwa projektu.

Wyniki monitoringu zostaną przedstawione na Zarządzie Związku, który odbędzie się 15 grudnia br. Następnie zostanie on udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Związku www.subregion.pl.

W związku z powyższym proszę o przesłanie wypełnionej ankiety wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@subregion.pl do dnia 14 grudnia br. do godziny 13:00.