Czcionki:
Kontrast:

Badania ankietowe dotyczące Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 15.11.2021
Osoba rysująca znaki

Trwają pracę nad diagnozą obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Diagnoza posłuży za punkt wyjścia do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Jednym z etapów diagnozy są badania ankietowe dla mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i przedsiębiorców. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet (nie zajmie to dłużej niż 15-20 min).

Poprzez wypełnienie ankiety macie Państwo realny wpływ na przyszłość regionu oraz kierunki jego rozwoju.

https://www.interankiety.pl/f/qWVRNVMW – ankieta dla mieszkańców

https://www.interankiety.pl/f/VGqQKZDG – ankieta dla przedstawicieli NGO

https://www.interankiety.pl/f/PLkEKaXO – ankieta dla przedsiębiorców

Na ankiety czekamy do 10 grudnia 2021 r.