Czcionki:
Kontrast:

Biuletyn informacyjny nr 12/2007 (24)

Dodano: 24.12.2007

Zapraszam do lektury dwudziestego czwartego numeru Biuletynu Informacyjnego Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W numerze:Aktualności i wydarzenia Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZwiązkuMiędzynarodowa Konferencja Partnerstwa “50plus”Zespół parlamentarno-samorządowyAktualne konkursy dotacyjneAtrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego – Zabytki Gminy LubomiaŻyczę interesującej lektury.Adam ZdziebłoDyrektor Biura Związkutel. 032-42-22-446biuro@subregion.plul. Białych 744-200 Rybnik