Czcionki:
Kontrast:

Biuletyn informacyjny nr 2/2008 (26)

Dodano: 20.02.2008

Zapraszam do lektury dwudziestego szóstego numeru Biuletynu Informacyjnego Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W numerze:Aktualności i wydarzenia Odpowiedź Ministra w sprawie bezpłatnego korzystania z autostradSubregion Zachodni wicemistrzem PolskiGaleria OdraHarmonogram konkursówAktualne konkursy dotacyjneAtrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego – Zabytki Gminy PszówŻyczę interesującej lektury.Adam ZdziebłoDyrektor Biura Związkutel. 032-42-22-446biuro@subregion.plul. Białych 744-200 Rybnik