Czcionki:
Kontrast:

Biuletyn informacyjny nr 6/2007 (18)

Dodano: 13.06.2007

Zapraszam do lektury osiemanstego numeru Biuletynu Informacyjnego Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W numerze:Aktualności i wydarzeniaPolsko-Czeskie Forum GospodarczePre-komitet sterujący RPOAktualności projektu “Pomysł na sukces”Porozumienie subregionalne. Ocena fiszekAktualne konkursy dotacyjneAtrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego – Zabytki Gminy GodówŻyczę interesującej lektury.Adam ZdziebłoDyrektor Biura Związkutel. 032-42-22-446biuro@subregion.plul. Białych 744-200 Rybnik