Czcionki:
Kontrast:

Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

Dodano: 18.06.2014
Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

W dniach 13-14 czerwca br. w Wiśle, odbyło się seminarium partycypacyjne realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze, wdrażanego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyło 20 uczestników projektu w tym 5 przedstawicieli samorządów lokalnych oraz 15 członków organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego (w tym także dwie osoby pełniące funkcję radnego). Tematem przewodnim seminarium, które prowadzone  było przez  4 trenerów zajmujących się współpracą międzysektorową pomiędzy administracją publiczną i sektorem pozarządowym, były zagadnienia dotyczące komunikacji i relacji w gminie/powiecie w aspekcie działalności pożytku publicznego, pomiędzy urzędnikami i społecznikami/mieszkańcami.

Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

Uczestnicy spotkania debatowali również o identyfikacji i zarządzaniu ograniczeniami, które występują w otoczeniu, w tym m.in. stereotypy, role, ryzyka czy wzajemna edukacja przedstawicieli dwóch sektorów. Cele seminarium, realizowanego przy wykorzystaniu metody prognozowania Foresight, były spójne z celami projektu partnerskiego tj. wypracowaniem, upowszechnianiem, wdrożeniem i oceną standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego.

Już wkrótce zapraszamy uczestników projektu oraz pozostałe chętne osoby, będące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego bądź organizacji społecznych z terenu subregionu zachodniego do włączenia się we wspólne działania ukierunkowane na rozwój wspólnot lokalnych przy współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. W najbliższym czasie zaplanowano warsztaty tematyczne, panele eksperckie, wizytę studyjną oraz konkurs na 3 inicjatywy dla mieszkańców po 10tyś zł. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych partnerów projektu: http://www.federacja.slask.pl/ oraz https://www.subregion.pl/