Czcionki:
Kontrast:

Dofinansowano projekt promocyjny

Dodano: 01.02.2010

19 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 88/341/III/2010 o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III – Turystyka RPO WSL.Do dofinansowania wybrano 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 994 706,86 zł. Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazł się partnerski projekt “Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych.” Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Śląską Organizację Turystyczną, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Euroregion Beskidy, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ oraz Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Wnioskowanie dofinansowanie to 1.500.000 zł, koszt całkowity projektu 1.764.706,00 zł.