Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.1 Projekt “Miejska Sieć Szerokopasmowa”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku
Koszt całkowity: 14 063 027,71 zł
Kwota wnioskowana: 12 558 366,89 zł (73,75 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest budowa szkieletowej światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Rybnika wraz z publicznymi punktami dostępu do internetu. W ramach pierwszego etapu prac zaplanowano budowę 59 km sieci w 13 z 27 dzielnic miasta oraz stworzenie 4 publicznych punktów dostępu do internetu. Podczas realizacji projektu światłowodową siecią szerokopasmową zostaną połączone m.in. 133 instytucje publiczne działające na terenie Rybnika. Wybudowana infrastruktura będzie udostępniana na zasadach rynkowych wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym świadczącym usługi bezpośrednio dla mieszkańców oraz firm działających na terenie miasta. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu na terenie Rybnika.

W etapie I budowy sieci szerokopasmowej w Rybniku zdecydowano się wykonać 4 zadania stanowiące następujące części obszarowe:
– Zadanie 1 – nitka chwałowicka
– Zadanie 2 – nitka wodzisławska
– Zadanie 3 – nitka gliwicka
– Zadanie 4 – obszar centrym

W ramach poszczególnych zadań przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych.

Budowę infrastruktury zewnętrznej:
– Budowę 3 otworowego rurociągu kablowego (3r) i mikrokanalizacji (1m)
– Budowę 4 otworowergo rurociągu kablowego (4r)
– Ułożenie rur osłonowych metodą wykopu
– Ułożenie rur osłonowych metodą przewiertu
– Posadowienie studni kablowych
– Oznakowanie trasy, uszczelnienia, badanie szczelności

Wciąganie i montaż kabli światłowodowych
– Wykonanie złączy kablowych (spawanie włókien, montaż osłon złączowych)
– Zakończenie kabli na przełącznicy (agregacja)
– Montaż zapasów kabli
– Pomiary

Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane:
Przyłącza do poszczególnych lokalizacji pubktów dostępowych od najbliższej studni kablowej na sieci magistralnej do budynku w postaci rurociągu kablowego 2r (rurociąg kablowy 2 otworowy) o średnicy 40mm z przeznaczeniem: rura dla projektowanego kabla (1), rura rezerwowa (2)
– W obszarze Nitki Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej – na ciągach magostralnych oraz do węzłów koncentrujących (agregujących) w postaci rurociągu kablowego 3r (rurociąg kablowy 3 otworowy) o profilu 40 i 1m (mikrokanalizacji siedmiootworowej)
– W obszarze Centrum na głównych ciągach magistralnych oraz do lokalizacji węzłów rdzeniowych i koncentrujących (agregujących) w postaci rurociągu kablowego 2r (rurociąg kablowy 2 otworowy) o profilu 40, mikrokanalizacji 2m (2x prefabrykowana wiązka mikrorur o profilu 7/10), rury o średnicy 110mm
– Dostawa i montaż 4 publicznych punktów dostępu do internetu

Główne trakty magistralne w poszczególnych obszarach zostaną wykonane w konfiguracji 3r+1m i ułożone w pasach drogowych ulic. Trakty odgałęźne do obiektów oddalonych od głównych traktów magistralnych będą wykonane w konfiguracji 4r i ułożone w pasach drogowych.
W ramach projektu przewidziano również realizację tzw. Części aktywnej sieci budowanej na potrzeby miasta. W ramach tej części projektu planuje się zakup i montaż sprzętu aktywnego dla węzłów rdzeniowych, agregujących, dostępowych oraz dla centrum zarządzania siecią oraz punktu styku z operatorami. W ramach projektu przewiduje sie osiągnięcie następujących produktów:

Długość nowo wybudowanej sieci szkieletowej – 59km
– Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej – 133 szt
– Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – 4 szt
– Liczba uruchomionych centrów zarzadzania siecią  – 1szt

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie UM Rybnik

Aktualności

14.02.2010 Miejska sieć szerokopasmowa

30.06.2010 Sieć szerokopasmowa coraz bliżej

06.06.2011 Konsultacje dot. sieci szerokopasmowej

Planowany przebieg sieci w docelowym kształcie przedstawiony został na poniższej mapie:

(kliknij, żeby powiększyć)

Planowany przebieg sieci w docelowym kształcie przedstawiony został na poniższej mapie: (kliknij, żeby powiększyć)

kolor czerwony – część wykonana; zielony – I etap; niebieski – II i III etap