Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Głównym zamierzeniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie e-Governance zwiększających zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Specyficznym dla tego działania jest też tworzenie systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym. Priorytetowym zadaniem realizowanych projektów jest też zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych.

Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Uzasadnieniem podjętych działań jest niski wskaźnik usług, które mogą być świadczone drogą elektroniczną przez instytucje publiczne, a także niewielka ilość platform i systemów elektronicznych wspomagających instytucje w świadczeniu usług publicznych i usprawnieniu ich funkcjonowania.

Miasto Jastrzębie Zdrój – Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju

Miasto Radlin – Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych

Miasto Rybnik – Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Gmina Miasto Wodzisław Śląski – System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim

Powiat Rybnicki – e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Gmina Miejska Żory – “Żorski System usług publicznych”