Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “e-Administracja w Powiecie Rybnickim”

Działanie 2.2: Rozwój elektronicznych usług publicznych
Beneficjent: Powiat Rybnicki
Tytuł projektu: e-Administracja w Powiecie Rybnickim
Koszt całkowity: 4 143 006,48 zł
Kwota wnioskowana: 3 427 155,12 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-Urzędu i SEOD z infrastrukturą teleinformatyczną w 4 JST, w tym w 1 starostwie powiatowym, 1 urzędzie gminy i miasta, 2 urzedach gminy oraz wybranych jednostkach organizacyjnych. Dostarczone zostaną produkty:
– Platforma sprzętowa
– System
– Pomieszczenie serwerowni
– Wydzielona sieć LAN i zasilająca dla komputerów w budynkach urzedów

W skład platformy sprzętowej wchodzą:
– Urzadzenia teleinformatyczne, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach projektu: 267 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 31 urządzeń peryferyjnych, 12 serwerów z oprogramowaniem
– Zestawy do podpisu elektronicznego dla osób podpisujących decyzje w JST (35 zestawów).

System objemuje:
– System Elektronicznego Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy. Liczba wdrożonych SEOD: 24. Dla każdej jednostki będzie wdrożony odrębny SEOD, będą one działać w oparciu o odrębne środowisko i system zarządzania bazy danych. W przypadku każdego wdrożenia zostaną podjęte niezależne działania zgodne ze specyfiką każdej jednostki (projektowanie procedów, tworzenie rejestrów, katalogu usług itd.). Każdy SEOD musi dziąłać w izolowanym środowisku dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
– System Bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa systemu, ochrona antywirusowa, konfiguracja firewalli). Liczba programów antywirusowych: 24
– eUrząd – usługa realizowana w oparciu o outsourcing (ePUAP, SEKAP – jęśli będzie oferowana taka usługa, lub firma komercyjnie świadcząca takie usługi). Dzięki realizacji eUrzędu planowane jest uruchomienie online 100 usług na poziomie 1 (informacja) i 50 na poziomie 2 (interakcja)
– BIP – system zintegrowany z SEOD poszczególnych urzędów
– Systemu operacyjne, systemu baz danych i inne aplikacje stanowiące podstawę i środowisko działania SEOD. Łączna liczba uruchomionych aplikacji: 53, systemy archiwizacji danych: 4.

W ramach przygotowania serwerowni:
– Adaptację pomieszczenia pod funkcje serwerowni
– Instalację klimatyzacji
– Instalację zabezpieczeń fizycznych
– Instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych
– Instalacja szaf rackowych

Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy na stacjach klienckich zostaną zmodernizowane sieci LAN oraz wydzielone zostaną sieci zabezpieczone centralnym UPSem:
– Modernizacja sieci LAN
– Konfiguracja sieci LAN dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa informacji
– Wyodrębnienie dedykowanej sieci zasilającej dla komputerów
– Wyposażenie partnerów w centralny UPS zabezpieczający sieć elektryczną

Zakres powyższych prac będzie różny w zależności od partnera. Poszczególne elementy Projektu będą ze sobą ściśle powiązane. Urządzenia serwerowni zostaną zamontowane w szafie do montażu urządzeń rackowych znajdującej się w serwerowni. Zostanie do nich także doprowadzone odpowiednie zasilanie. Serwery oraz aktywne urzadzenia sieciowe zostaną połączone ze sobą i włączone do sieci LAN urzędu. Na zbudowanej platformie zostaną wdrożone i uruchomione elementy systemu. Całość zostanie objęta systemem bezpieczeństwa zawierającym politykę bezpieczeństwa. W ramach zasady cross- financingi Projektu przeprowadzone zostaną szkolenia 263 pracówników Lidera projektu oraz partnerów z zakresu pracy w SEOD i obsługi eUrzędu. Technologia Projektu została wybrana ze względu na jego charakter wynikający z rozbudowy istniejącej infrastruktury i konieczności zachowania kompatybilności rozwiązań i zgodności z posiadanym oprogramowaniem dziedzinowym oraz przewidywanym wdrożeniem systemu sEOD. Wybór technologii nastąpił w oparciu o warianty rozwiązań jakie przeanalizowany na etapie opracowania koncepcji projektu i analizy potrzeb Beneficjentów.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie Starostwa Powiatowego w Rybniku

Informacja o projekcie na stronie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Działanie 2.2 Projekt "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"