Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”

Beneficjent: Miasto Jastrzębie Zdrój
Tytuł projektu: Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu Zdroju
Koszt całkowity: 6 306 145,84 zł
Kwota wnioskowana: 5 359 593,34 zł (84,99%)

Zgodnie z aneksem nr 8 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2010 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną między Urzędem Miasta, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych sdrogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. Projekt przewiduje budowę Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych, który będzie realizował potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez jednostki podległe.

Projekt przewiduje stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój, który umożliwi również komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Zakres projektu obejmuje odpowiednio: zakup oprogramowania, zakup urządzeń teleinformatycznych, zakup koniecznego sprzętu komputerowego – m.in. 350 szt. zestawów komputerowych z dostępem do internetu, zakup 229 szt. urządzeń peryferyjnych oraz dostosowanie pomieszczeń w jednostakch organizacyjnych na potrzeby realizacji projektu. Zostanie uruchumionych 12 aplikacji, w skład których wchodzą m.in. wchodzą: jeden spójny system obiegu dokumentów dla wszystkich jednostek, jeden spójny system automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego,  jeden spójny system identyfikacji i autentykacji, jeden spójny system wewnętrzny zarządzania informacją w jednostkach publicznych. Poadto zakupiony sprzęt wyposażony będzie w oprogramowanie antywiursowe.

Projekt przewiduje również zakup 74 szt serwerów, 85 szt. czytników podpisu elektornicznego wraz z podpisem. Aktualnie jednostki organizacyjne miasta nie posiadają odpowiedniego sprzętu do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, dlatego też sprawy w jednostakch załatwiane są tylko w wersji papierowej, co wydłuża czas realizacji procedury. Celem projektu będzie stworzenie teleinformatycznego środowiska w formie elektronicznej dla wewnętrznej komunikacji w jenostkach organizacyjnych miasta, pomiędzy nimi a Urzędem Miasta, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Projekt m.in. usprawni zarządzanie jednostkami organizacyjnymi miasta, jak rówież ich wzajemną komunikację, przyczyni się także  do szybszej i sprawniejszej obsługi petentów.

Projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. “Elektroniczny obieg dokumentów” będzie zgodny technologicznie z wdrażanym obecnie projektem SEKAP

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Jastrzębie Zdrój

Aktualności

26.08.2010 Elektroniczny obieg dokumentów

Działanie 2.2 Projekt "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju"

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA