Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne

Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. Cel działania realizowany jest m. in. poprzez poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne. Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie założenia, iż województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem turystycznym w kraju, usytuowane jest w centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych biegnących z południa na północ i ze wschodu na zachód.

Walory środowiska przyrodniczego i kulturowe, bliskość trzech międzynarodowych lotnisk oraz atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna tworzą możliwość rozwoju turystyki rekreacyjno – wypoczynkowej, przemysłowej, kulturowej, pielgrzymkowej i biznesowej. Wykorzystanie potencjału turystycznego województwa uzależnione jest m.in. od stworzenia odpowiedniej bazy turystycznej w województwie. W kontekście osiągnięcia celów działania ważnym elementem będzie wspieranie podmiotów publicznych działających w sektorze turystyki.

Gmina Miejska Żory – Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach