Czcionki:
Kontrast:

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Celem działania jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Uzasadnieniem podjętego działania jest przyjęcie założenia, iż dziedzictwo kulturowe jest istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu działania ma zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu dzięki poprawie stanu obiektów historycznych i zabytkowych oraz poprawie stanu instytucji kultury, a także wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej.

Uzupełnieniem tych przedsięwzięć powinno być także tworzenie i rozwój szlaków kulturowych oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego. Ważne jest również wsparcie tych inwestycji z zakresu kultury, które wpływają na zwiększenie ruchu turystycznego.

Miasto Racibórz – Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury