Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Projekt “Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

Działanie 5.2 Projekt “Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

Beneficjent: Gmina Racibórz
Tytuł projektu: Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów
Koszt całkowity:  6 500 886,03 zł
Kwota wnioskowana: 5 525 753,13 zł (85 %)

Zgodnie z aneksem nr 12  do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Podstawowym celem budowy kompostowni  w regionalnym systemie gospodarki odpadami jest ograniczenie ilości odpadów  deponowanych w środowisku poprzez zagospodarowanie odpadów zielonychoraz osadów ściekowych ustabilizowanych. Do kompostowni dostarczane będą odpady zielone: z ogródków przydomowych, z ogrodów i parków, z obiektów infrastruktury  powstające na terenie powiatu raciborskiego oraz  osady ściekowe z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu obsługującej 6 gmin powiatu raciborskiego.

Projekt przyczyni się do rozwiązania następujących problemów:
1) wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko odpadów zielonych i  ściekowych,
2) uniknięcia wysokich kosztów transportu odpadów do bardziej odległych miejsc ich składowania czy unieszkodliwiania,
3) pokonania trudności  w sprostaniu  zobowiązaniom ustawowym  dla zakładanego poziomu odzysku tej kategorii odpadów.

Przewidziano budowę obiektu o wydajności 1500 MG/rok. Obiekt wyposażony będzie w maszyny i urządzenia niezbędne do przerobu odpadów na kompost: rozdrabniarko-mieszarkę, przerzucarkę pryzm, ładowarkę, sito bębnowe, ciągnik, wagę samochodową oraz niezbędną infrastrukturę: utwardzone place, wiaty, magazyny, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, urządzenia socjalne, instalację zraszającą i niezbędne media. W wyniku procesu kompostowania z odpadów  otrzymamy produkt końcowy w postaci kompostu. Zadanie jest zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego,  z Planem Gospodarki Odpadami  dla Gminy Racibórz i powiatu raciborskiego. Planowana inwestycja obejmie ok. 106 tysięcy mieszkańców powiatu (prognoza na 2010 rok). Projekt korzystnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w regionie raciborskim.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Racibórz

Przetargi

17.11.2009 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów

16.06.2010 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów – Ujęcie i odprowadzenie wód z drenażu rolniczego

01.09.2010 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu: Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów.

02.09.2010 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów – Zamówienie dodatkowe – Drenaż systematyczny pod płytą kompostowni i roboty ziemne.

24.01.2011 Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów. Dostawa maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne