Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.3 Projekt “Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac”

Beneficjent: Gmina Kornowac
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac
Koszt całkowity: 2 052 737,22 zł
Kwota wnioskowana: 1 116 783,24 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 8 obiektów użyteczności publicznej z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w Gminie Kornowac: Szkoły Podstawowe w Kobyli, Rzuchowie i Pogrzebieniu, Przedszkole w Kornowacu, Dom Kultury w Kobyli i Pogrzebieniu, budynki OSP w Łańcach i Rzuchowie.

Wykonane audyty energetyczne wykazały, iż obiekty cechują się wysoką energochłonnością co przekłada się na wysokie koszty utrzymania związane z ponadnormatywnym zużyciem energii cieplnej.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji natomiast celem bezpośrednim Projektu jest ograniczenie zużycia energii cieplnej budynków użyteczności publicznej poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i ich termo modernizację oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kornowac

Przetargi

25.06.2009 KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KORNOWAC REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁANIA 5.3 CZYSTE POWIETRZE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII RPO WSL NA LATA 2007-2013.

29.07.2009 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac realizowana w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013 – pełnienie nadzoru inwestorskiego