Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Celem działania  jest wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność utrzymania i wzbogacania funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej województwa śląskiego, pozwalających im konkurować w skali kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu. Działanie to wynika z przekonania o kluczowej roli jaką pełnią duże miasta – ośrodki gospodarczego wzrostu oraz kreowania i dyfuzji innowacji – w procesie rozwoju województwa.

W ramach wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu wsparciem będą objęte projekty realizowane na terenie miast na prawach powiatu – powiatów grodzkich, wchodzących w skład aglomeracji miejskich zidentyfikowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Miasto Jastrzębie Zdrój – Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju

Powiat Raciborski – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu