Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.1 Projekt “Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”

Beneficjent: Miasto Jastrzębie Zdrój
Tytuł projektu: Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju
Koszt całkowity: 35 010 616,33 zł
Kwota wnioskowana: 11 320 000,00 zł (39,99%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej, której zły stan techniczny uniemożliwił jej właściwe funkcjonowanie. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac budowlano – remontowych m.in. utrzymanie wykonanej części głównej konstrukcji dachu hali bez zmian, wykonanie nowych trybun dla widzów na 3000 osób, wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami spełniającymi wymagania FIVB, wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej wykładziny syntetycznej, wykonanie zaplecza sportowego oraz dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących przepisów budowlanych. Po zakończonej modernizacji w hali organizowane będą duże, spektakularne imprezy sportowe (także międzynarodowe) i kulturalne dla mieszkańców całego subregionu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu hali wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej spełniającej wymagania FIVB. Projekt obejmuje:
– Utrzymanie już wykonanej konstrukcji części głównej dachu hali bez zmian
– Wykonanie nowych trybun dla 3000 osób
– Wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami
– Wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej wykładziny syntetycznej uwzględniającej możliwość rozgrywania meczów dyscyplin sportowych takich jak siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna halowa
– Wykonanie zaplecza sportowego dla dziedzin sportowych rozwijanych w MOSiR takich jak hokej, zapasy, boks
– Dostosowanie istniejących już obiektów do obecnie obowiązujących przepisów
– Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Projektowana powierzchnia zabudowy to 4172m2, kubatura 57200m3. Projektowany zakres robót budowlanych:
1. Hala główna:
– Budowa monolitycznych żelbetowych trybun dla widzów na 3000 osób
– Wykonanie pomieszczeń pod trybunami
– Wykonanie nowych podłoży pod płytę boiska oraz pod trybunami w poziomie parteru
– Wykonanie ścian zewnętrznych osłonowych hali, klatek schodowych ewakuacyjnych
– Wykonanie konstrukcji dachu
– Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
– Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i przeciwpożarowych, kanalizacji, wody, CO, wentylacji
– Wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych – oświetlenie, odgromienie, nagłośnienie i DSO, instalacje teletechniczne, sygnalizacja pożaru, CPV

2. Budynki socjalne:
– Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych
– Zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej
– Wykonanie nowych podłoży, posadzek, tynków
– Montaż windy dla niepełnosprawnych

3. Roboty zewnętrzne:
– Wyburzenie zbiornika wody
– Wykonanie 3ch parkingów na około 130 miejsc
– Wykonanie nowych sieci zewnętrznych – kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, oświetlenia zewnętrznego terenu
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej i teletechnicznej

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Jastrzębie Zdrój

Aktualności

08.01.2009 Dofinansowanie dla hali

21.12.2009 Podpisali umowę na budowę hali

04.07.2010 Hala rośnie

15.11.2010 Hala rośnie

14.09.2011 Odwiedź halę przed uroczystym otwarciem

23.09.2011 Otwarcie hali