Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni”

Beneficjent: Gmina Lubomia
Tytuł projektu: Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni
Koszt całkowity: 1 164 554,15 zł
Kwota wnioskowana: 989 871,02 zł (85 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zakres modernizacji drogi obejmuje przebudowę drogi gminnej: ul. Wolności w Syryni w przebiegu od drogi powiatowej – ul. 3-go Maja do dalszego fragmentu w/w drogi o łącznej długości 858,3 mb i powierzchni 4650 m2. Szerokość drogi wynosi 5,4 m. Modernizacja obejmuje wykonanie nową konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych. W chwili obecnej stan drogi jest niedostateczny. Występują duże deformacje nawierzchni jezdni, spękania i ubytki masy asfaltowej. Konstrukcja warstw nawierzchni jezdni jest niedostateczna. Planowana do modernizacji droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący dwie części drogi powiatowej, pozwalając na skrócenie trasy przejazdu i odciążenie z ruchu pojazdów centrum Syryni. Skrócenie przejazdu z pominięciem centrum miejscowości daje możliwość zmniejszenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery. Stworzenie dogodnego alternatywnego objazdu centrum Syrynii usprawni i udrożni ruch pojazdów i zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, jak również przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Możliwość szybszego przejazdu spowoduje zwiększenie atrakcyjności tej części gminy

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomia

Przetargi

17.08.2010 Ogłoszenie o zamówieniu na zad.pn. I. „Modernizacja drogi gminnej – ulica Wolności w Syryni” II.„Remont sieci wodociągowej przy ul. Wolności w Syryni”