Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa”

Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
Tytuł projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa
Koszt całkowity: 3 804 766,28 zł
Kwota wnioskowana: 2 720 000,00 zł (73,41%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz budową chodnika przy ulicy Konopnickiej, ulicy Śląskiej oraz budową odcinka łączącego DW 933 z ulicą Śląską w Pszowie. Realizacja projektu umożliwi stworzenie nowej lokalnej sieci drogowej, która połączy ulicą Pszowską (DW 933) z ulicą Traugutta (5024S) oraz bezpośrednio skomunikuje osiedle Biernackiego z DW 933 tworząc strategiczny objazd centrum Miasta Pszów, a tym samym inwestycja przyczyni się do odciążenia ruchu kołowego drogi wojewódzkiej 933 oraz drogi powiatowej 5024S.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnika ulicy Konopnickiej, ulicy Śląskiej oraz budowa odcinka łączącego DW933 z ulicą Śląską w Pszowie (łącznie 1,33km).
Planuje się realizację projektu w 3 etapach:
– I etap – ul. Konopnicka (od skrzyżowania z ulicą Traugutta do skrzyżowania z ulicą Śląską)
– II etap – ul. Śląska (od skrzyżowania z ulicą Konopnicką do skrzyżowania z osiedlem Biernackiego)
– II etap – droga łącząca DW933 i ul. Śląską (od skrzyżowania ul. Śląskiej z osiedlem Biernackiego do drogi DW933)

Realizacja projektu umożliwi stworzenie nowej lokalnej sieci drogowej, która połączy ulicę Pszowską (DW933) z ulicą Traugutta (5024S) oraz bezpośrednio skomunikuje osiedle Biernackiego z DW933 tworząc strategiczny objazd centrum Miasta Pszów, a tym samym inwestycja przyczyni się do odciążenia ruchu kołowego drogi wojewódzkiej 933 oraz drogi powiatowej 5024S.

Dodatkowo inwestycja usprawni dojazd do następujących obiektów w Pszowie:
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Dworzec główny komunikacji miejskiej
– Supermarket Biedronka
– Oczyszczalnia ścieków
– Ponad 30 innych zakładów prywatnych

Zmodernizowany układ komunikacyjny umożliwi ograniczenie/wyłączenie ruchu kołowego w centrum miasta w trakcie corocznych pielgrzymek do sankruatium NNMP w Pszowie oraz w trakcie planowanej przebudowy rynku. Należy podkreślić, że realizacja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla powiatu wodzisławskiego ale także dla całego subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Odnośniki

Strona internetowa projektu

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Pszów