Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”

Beneficjent: Gmina Radlin
Tytuł projektu: Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II
Koszt całkowity: 2 371 059,06 zł
Kwota wnioskowana: 1 286 390,46 zł (55,14%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Modernizacja ciągu ulic Makuszyńskiego i Rymera, pozwoli stworzyć nowe szybkie i bezpieczne połączenie drogi powiatowej nr S 5028 przebiegającej przez Pszów i Radlin z drogą krajową nr 78. Wykonanie tej inwestycji pozwoli na odciążenie centrum Radlina z ruchu kołowego ominąć ciasne skrzyżowania, które spowalniają potoki pojazdów oraz znacząco utrudniają poruszanie się pojazdom o dmc pow.3,5t. Jest to 2 z 3 etapów obejmujących poprawienie połączenie Pszowa i zachodniej części Radlina z drogą krajową nr 78.

Obecnie ulica Makuszyńskiego jest wąską drogą ze szczątkową nawierzchnią asfaltową, z kolei fragment ulicy Rymera, jest droga o negatywnym ukształtowaniu jej osi. Budynki znajdują się w odległości 1 m od krawędzi jezdni w miejscu skrzyżowań i przewężeń na łuku drogi. W obrębie projektu została już wykonana kanalizacja sanitarna. Opracowane projekty dotyczącą przebudowy ul. Makuszyńskiego Etap I. Przebudowa ulicy Makuszyńskiego, zarówno jezdni jak i chodnika pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ruch u kołowego i pieszego co jest ważne szczególnie ze względu na zlokalizowane przy tej ulicy gimnazjum. Przebudowa pozwoli na znaczące odciążenie centrum Radlina. Etap II przewiduje przebudowę fragmentu ul. Rymera wraz ze skrzyżowaniami i przebudową infrastruktury technicznej. Roboty do wykonania w ramach projektu to przebudowa w 4.762 m2 jezdni tj. 0,837 km, i 2.063 m2 chodnika tj. 1km, wybudowanie 523 m kanalizacji deszczowej, wybudowanie seperatora – zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej 21.800 dcm3, przebudowa rowu na długości 0,01 km, wybudowanie 40 miejsc parkingowych poza centrum Miasta co pozwoli po pozostawieniu pojazdu na szybkie i bezpieczne dotarcie do centrum, gdzie zlokalizowane są obiekty kulturalne, sportowe i handlowe oraz przebudowę 4 skrzyżowań. Modernizacja tej drogi pozwoli również na poprowadzenie nią objazdu podczas remontu ul.Korfantego, głównego połączenia zachodniej części powiatu wodzisławskiego z DK 78.

Aktualności

Utrudnienia w ruchu – Przebudowa ulicy Makuszyńskiego