Czcionki:
Kontrast:

„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Projekt „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WNIOSKODAWCA:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL i EFEKTY PROJEKTU:

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 13 gmin Subregionu Zachodniego:

 • Gminy Gaszowice
 • Gminy Godów
 • Gminy Gorzyce
 • Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • Gminy Lubomia
 • Gminy Mszana
 • Miasta Pszów
 • Gminy Pietrowice Wielkie
 • Miasta Raciborza
 • Miasta Rybnika
 • Miasta Rydułtowy
 • Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Miasta Żory

Łącznie, w 341 obiektach wykonane zostanie 539 instalacji, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i – jako element uzupełniający – produkcję energii elektrycznej. Projekt realizowany jest w formule grantowej, gdzie dofinansowaniem objęte zostały następujące technologie:

 • kotły gazowe,
 • kotły na pelet z biomasy,
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz
 • instalacje fotowoltaiczne (jako technologia uzupełniająca).

W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza- poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z OZE.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-01-02 – 2021-12-31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 387 729,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7 909 800,00 zł