Czcionki:
Kontrast:

„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

 

Projekt „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

WNIOSKODAWCA:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL i EFEKTY PROJEKTU:

Projekt zakłada montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego:

 • Gminy Godów
 • Miasta Jastrzębie-Zdrój
 • Gminy Krzyżanowice
 • Gminy Marklowice
 • Miasta Pszów
 • Miasta Racibórz
 • Miasta Rybnik
 • Miasta Rydułtowy
 • Miasta Wodzisław Śląski
 • Miasta Żory.

Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i produkcję energii elektrycznej. Projekt realizowany jest w formule grantowej, gdzie dofinansowaniem objęte zostały następujące technologie:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • pompy ciepła do c.w.u.,
 • kotły na pellet z biomasy.

W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-01-02 – 2021-12-31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 728 912,50 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 10 273 850,00 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 10 273 850,00 zł