Czcionki:
Kontrast:

Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w Krainie Górnej Odry

Projekt „Montaż pomostów pływających szansą na rozwój turystyki wodnej w Krainie Górnej Odry jest realizowany w ramach zakresu działań członków ŚOT, rozwijających i doskonalących oferty i produkty poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Marek Turystycznych oraz obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt jest  współfinansowany ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CELE  PROJEKTU: podniesienie jakości świadczonych usług na zbiornikach, na których rozwija się turystyka wodna, zwłaszcza kajakowa oraz usprawnienie działania funkcjonujących na zbiornikach wypożyczalni.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry chcący skorzystać z turystyki wodnej regionu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt będzie realizowany od 24.04.2021 do 15.12.2021.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 106 000,00 zł, w tym 75,47 % dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 24,53% wkładu własnego Związku.