Czcionki:
Kontrast:

Oznakowanie trasy rowerowej- Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry

Projekt „Oznakowanie trasy rowerowej- Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry”   jest realizowany w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

ZLECENIOBIORCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CELE  PROJEKTU: stworzenie nowej, atrakcyjnej z punktu widzenia przyjeżdzających turystów i mieszkańców trasy rowerowej, przeprowadzonej głównie drogami leśnymi, dedykowanej w szczególności dla rodzin z dziećmi (trasy łatwe, bezpieczne, bez przewyższeń).

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt będzie realizowany od 24.04.2021 do 20.12.2021.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 115 500,00 zł. Zadanie jest w 100% finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.