Czcionki:
Kontrast:

Partnerski Projekt „Pomysł na sukces” – IW EQUAL

Partnerski Projekt „Pomysł na sukces” – działanie 2 i 3 (Partnerstwo krajowe i międzynarodowe), którego Administratorem było Starostwo Powiatowe z Wodzisławia Śląskiego. – Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL.

Cele projektu – Głównym celem projektu było wspieranie utrzymania zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez rynek pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem technologii informatycznych. Działaniami Partnerstwa została objęta grupa 70 beneficjentów (pracownicy 50+, pracodawcy oraz kadra zarządzająca – bez względu na wiek) reprezentująca nast. branże: transportowo-motoryzacyjną, przetwórstwa spożywczego, handlową, piekarniczo-cukierniczą, budowlaną, stolarsko-drzewną, hotelarsko-turystyczną oraz instalacyjną. Jako nowatorską w kształceniu osób 50+ na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zastosowano metodę e-learningu/blended learningu, za pomocą, której przeprowadzono szkolenia językowe i specjalistyczne. Partnerstwo wypracowało model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji procesu nauczania dla szkoleń pracowników MSP oraz kadry zarządzającej za pomocą metody e-learningu/blended learningu. Wypracowane rezultaty zostały wypromowane w 11 powiatach województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wypromowany został innowacyjny sposób szkoleń poprzez stworzenie Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego. Zorganizowano i przeprowadzono cykl seminariów dla przedstawicieli samorządowców i ich jednostek a także szkolenia metodyczne i informatyczne dla przyszłych trenerów blended learning.

Wielkość grupy docelowej – Dz. 2 – 70 beneficjentów pracowników i przedsiębiorców (17 K i 53 M) Dz. 3 – przedstawiciele 11 powiatów biorących udział w Projekcie
Wartość projektu – Dz. 2 – całkowite wykonanie 4 249 104,22 zł, w tym Związek: 412 752,62 zł Dz. 3 – całkowite wykonanie 877 217,74 zł, w tym Związek: 120 587,42 zł. Okres realizacji – Działanie 2: 01.07.2005 – 31.05.2008. Działanie 3: 01.01.2007 – 30.06.2008

Equal