Czcionki:
Kontrast:

PROMOCYJNE LATO 2021 W ŚLĄSKIM

Projekt „Łączenie atrakcji w Krainie Górnej Odry jest realizowany w ramach akcji „Promocyjne LATO 2021 w Śląskim” oraz jest współfinansowany ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY  PROJEKTU: ożywienie ruchu turystycznego w Krainie Górnej Odry poprzez premiowanie odbiorców płatnych atrakcji turystycznych i obiektów noclegowych

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry chcący skorzystać z atrakcji turystycznych i obiektów noclegowych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt będzie realizowany od 24.04.2021 do 30.11.2021.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 56 005,00 zł, w tym 71 % dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 29% wkładu własnego Związku.