Czcionki:
Kontrast:

Rowerowa pierwsza pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie subregionu zachodniego

Zadanie  „Rowerowa pierwsza pomoc- plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” zostało  zrealizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CELE  PROJEKTU: posadowienie 30 plenerowych, ogólnodostępnych stacji naprawczych w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców subregionu zachodniego i turystów odwiedzających Krainę Górnej Odry

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest realizowany od 07.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota realizacji zadania to 111 603,08 zł.

 Zadanie jest w 100% finansowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.