Czcionki:
Kontrast:

Śląskie. Pozytywna Energia… – RPO WSL 2007 – 2013

„Śląskie. Pozytywna Energia” (Działanie 3.4 Promocja turystyki RPO WSL 2007-2013).

Partnerski Projekt „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, którego Liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Cele projektu – Projekt „Śląskie. Pozytywna energia…” jest kontynuacją projektu „tymRazem Śląskie!…”. Celem jest przeprowadzenie skutecznych, intensywnych kampanii promocyjnych markowych produktów turystycznych Województwa Śląskiego. Związek jako Partner Projektu będzie promował Subregion Zachodni poprzez uczestnictwo w kampanii promocyjnej województwa śląskiego (14 targów turystycznych tj. Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Sosnowiec), wyda ponownie przewodnik rowerowy wraz mapą ścieżek (10 000 sztuk), a także gadżety rowerowe (odblaski 2 500 sztuk i dzwonki rowerowe 2 500 sztuk). Projekt jest jedynym tego typu przedsięwzięciem prezentującym całościową ofertę turystyczną regionu (oficjalne stoisko regionalne), realizującym plan marketingowy oraz wizerunkowy województwa oparty o markę „Śląskie. Pozytywna energia” i zapewniającym najwyższą z możliwych efektywność działań promocyjnych. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie, co wymusi zwiększenie nakładów na turystykę, rozbudowę bazy turystycznej i infrastruktury turystycznej, wzrost zatrudnienia w sektorze, rozwój infrastruktury technicznej, służącej nie tylko turystom zewnętrznym, ale również mieszkańcom regionu, przyczyniając się do poprawy warunków życia.

Wielkość grupy docelowej – Zakłada się dotarcie z ofertą co najmniej 31 markowych produktów turystycznych do minimum 201 260 osób odwiedzających targi.Wartość projektu – Całkowita wartość projektu wynosi 1 764 706,00 zł. Budżet Związku jako Partnera to 242 200,00 zł. Okres realizacji – 01.01.2010 -31.12.2011

Projekt jest realizowany w Partnerstwie:

Śląska Organizacja Turystyczna

Śląska Organizacja Turystyczna – Wnioskodawca

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego z siedzibą w Rybniku

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

Związek Gmin Jurajskich

Związek Gmin Jurajskich

Zakres projektu obejmuje:

Przeprowadzenie 14 kampanii promocyjnych na krajowych targach turystycznych (regionalne stoisko Województwa Śląskiego)

– Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu (2010,2011)

– Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku „Intourex” (2011)

– Targi Region Turystyczne Na styku kultur w Łodzi (2011)

– Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego Glob 2012 w Katowicach (2010, 2011)

– Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie (2010,2011)

– Gdańskie Targi Turystyczne (2010,2011)

– Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Warszawie (2010,2011)

– Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (2010,2011)

publikację materiałów promocyjnych w tym wydawnictw informacyjno – promocyjnych dystrybuowanych podczas targów turystycznych

– Przewodnik „Śląskie z dzieckiem”

– Przewodnik „Od Jury po Beskidy”

– Przewodnik turystyczny „Śląskie” + 2 mapy- „Szlaki Rowerowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i okolic”

– Przewodnik „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”

– Folder „Śląskie Smaki”

– „Atlas rowerowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”- katalog „Beskidy. Bezgraniczna energia!”

– Atlas tras rowerowych – przewodnik po szlakach rowerowych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński

– Przewodnik po regionalnych produktach turystycznych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński („Produkty turystyczne” i „Mapa turystyczna” – folder informacyjny z mapą)

– Przewodnik Jura Krakowsko-Częstochowska

– Przewodnik Szlak Orlich Gniazd- Mapa 101 atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej

– Mapa szlaków rowerowych i pieszych Jury Krakowsko-Częstochowskiej

– Prezentacja multimedialna Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 

Linki do poszczególnych kampanii promocyjnych:

– Oferta turystyczna Subregionu również w Poznaniu!

– Stoisko śląskiego wyróżnione w stolicy!

– Zapowiedź Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2011

– Wspólne stoisko Województwa Śląskiego znowu nagrodzone – tym razem w Gdańsku.

– Śląskie nagrodzone na MTT Wrocław 2011!

– Promocja turystyczna Subregionu tym razem w stolicy

– Zaproszenie na turystyczne targi w Gdańsku

– XVII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011

– Drugie w tym roku targi turystyczne już za nami.

– Subregion Zachodni na targach turstycznych w Sosnowcu

– Deszcz nagród na Tour Salon w Poznaniu!

– Oferta turystyczna Subregionu na targach w Warszawie

– Śląskie docenione na GTT w Gdańsku

– Śląskie na Targach LATO

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Projekt: „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”. Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu: 1 764 706,00 zł. . Wartość dofinansowania 1 500 000,10 .

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Program Regionalny