Czcionki:
Kontrast:

艢l膮skie. Przywracamy b艂臋kit

G艂贸wny cel projektu jest zbie偶ny z nadrz臋dnym celem POP, czyli opracowaniem i wdro偶eniem dzia艂a艅 naprawczych, kt贸rych realizacja doprowadzi do poprawy jako艣ci powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wp艂ywu zanieczyszcze艅 powietrza na zdrowie i 偶ycie mieszka艅c贸w wojew贸dztwa 艣l膮skiego

聽鈥炁歭膮skie. Przywracamy b艂臋kit鈥 to najwi臋kszy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmuj膮cy swoim zasi臋giem ca艂e wojew贸dztwo 艣l膮skie. Bierze w nim udzia艂 89 partner贸w i wsp贸艂beneficjent贸w.

Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku 鈥 31 grudnia 2027 roku.

Projekt wsp贸艂finansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej 鈥 program dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadrz臋dnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla wojew贸dztwa 艣l膮skiego (dalej POP), kt贸ry zosta艂 przyj臋ty Uchwa艂膮 nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Wojew贸dztwa 艢l膮skiego.

G艂贸wny cel projektu jest zbie偶ny z nadrz臋dnym celem POP tj. opracowaniem i wdro偶eniem dzia艂a艅 naprawczych, kt贸rych realizacja doprowadzi do poprawy jako艣ci powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wp艂ywu zanieczyszcze艅 powietrza na zdrowie i 偶ycie mieszka艅c贸w wojew贸dztwa 艣l膮skiego. Podj臋te w ramach projektu dzia艂ania umo偶liwi膮 znacz膮ce przyspieszenie tempa wymiany urz膮dze艅 grzewczych ma艂ej mocy (poni偶ej 1MW) opalanych paliwami sta艂ymi w sektorze komunalno-bytowym, co聽stanowi g艂贸wne 藕r贸d艂o sytuacji problemowej na terenie wojew贸dztwa.

W dalszej kolejno艣ci do cel贸w projektu nale偶y zaliczy膰:

 • rozw贸j potencja艂u instytucjonalnego, regionalnego systemu wsparcia doradczego oraz regionalnej platformy informacji w zakresie poprawy jako艣ci powietrza (stworzenie lokalnej sieci kompetentnych ekodoradc贸w na poziomie lokalnym 鈥 gminnym i subregionalnym);
 • rozw贸j know-how, narz臋dzi, metod i dzia艂a艅 demonstracyjnych, kt贸re mog膮 wzmocni膰 wdra偶anie POP i Europejskiego Zielonego 艁adu zar贸wno na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego, s膮siaduj膮cych region贸w transgranicznych, jak i na terenie Polski;
 • podniesienie poziomu wiedzy w r贸偶nych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz dzia艂a艅 zapobiegawczych, z uwzgl臋dnieniem ich efektywno艣ci finansowej, zar贸wno na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego, jak i w uj臋ciu transgranicznym;
 • transfer dobrych praktyk do innych region贸w Polski i Europy.

Dzi臋ki realizacji projektu osi膮gni臋te zostan膮 tak偶e nast臋puj膮ce cele szczeg贸艂owe:

 • podniesienie skuteczno艣ci wdro偶onych rozwi膮za艅 legislacyjnych (Uchwa艂a antysmogowa) wymuszaj膮cych wymian臋 przestarza艂ych, niskosprawnych urz膮dze艅 grzewczych;
 • wdro偶enie mechanizm贸w efektywnej kontroli zanieczyszcze艅 na szczeblu samorz膮dowym i聽wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie (monitoring emisji z wykorzystaniem dron贸w, kontrole palenisk);
 • wypracowanie dobrych praktyk w zakresie planowania inwestycji na poziomie gminnym;
 • wdro偶enie metod optymalnego podnoszenia efektywno艣ci energetycznej i racjonalnego inwestowania w obiektach u偶yteczno艣ci publicznej (modelowe rozwi膮zania celu do szerokiego zastosowania);
 • wsparcie w艂adz lokalnych w dzia艂aniach na rzecz poprawy jako艣ci powietrza i adaptacji do zmian klimatu poprzez podniesienie jako艣ci przestrzeni publicznej oraz zwi臋kszenie udzia艂u powierzchni zielonej na terenach zurbanizowanych.

Ca艂kowita warto艣膰 projektu: 16 515 020 euro (ok. 76 mln z艂), w tym:

 • 艣rodki LIFE (60%): 9 908 979 euro (ok. 45,6 mln z艂)
 • 艣rodki NFO艢iGW (35%): 5 780 243 euro (tj. 25 883 350 z艂)
 • 艂膮czny wk艂ad w艂asny wszystkich partner贸w (5%): 825 798 euro (ok. 3,8 mln z艂),
  • z czego wk艂ad w艂asny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego: 412 121 euro (ok. 1,9 mln z艂).