Czcionki:
Kontrast:

Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny- Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”

Projekt „Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny- Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” ” jest realizowany w ramach Priorytetu 1: wsparcie działań członków ŚOT ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem wydawnictwa jest zwiększenie i usprawnienie ruchu turystycznego w Krainie Górnej Odry względem turystów krajowych i zagranicznych.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt będzie realizowany od 25.04.2022 do 30.11.2022.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 16 890,00 zł, w tym 50% dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 50% wkładu własnego Związku.