Czcionki:
Kontrast:

Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny- Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry”

Zadanie „Wydanie przewodnika „Pomysłownik turystyczny- Zaprzyjaźnij się z Krainą Górnej Odry” ” zostało zrealizowane w ramach Priorytetu 1: wsparcie działań członków ŚOT ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem wydawnictwa było zwiększenie i usprawnienie ruchu turystycznego w Krainie Górnej Odry względem turystów krajowych i zagranicznych.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt był realizowany w terminie od 25.04.2022 do 30.11.2022.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 16 890,00 zł, w tym 50% dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 50% wkładu własnego Związku.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej pod adresem: https://krainagornejodry.travel/uploads/media/default/0011/02/370f6eb129f0d524068c0a5fc014d2b2ad2c980e.pdf?fbclid=IwAR1hmak4GsCJr8PCcnFh8rvEraIrnck-R2Ib0ZydlS8V5sxubeCu2bdZxwQ