Czcionki:
Kontrast:

Dzień Partnerów i Biznesu w trakcie wodzisławskiego Octoberfest – 22 września 2016 r.

Dodano: 26.09.2016
Dzień Partnerów i Biznesu w trakcie wodzisławskiego Octoberfest – 22 września 2016 r.

W trakcie trwającego w Wodzisławiu Śląskim od 17 do 25 września br. drugiego Octoberfestu odbył się dzień Partnerów i Biznesu.

Związek Subregionu Zachodniego korzystając z zaproszenia organizatorów przygotował stoisko na którym wystawiane były mapy, przewodniki oraz foldery promujące walory turystyczne Subregionu Zachodniego, a także całego Województwa. Stoisko cieszyło się wielkim uznaniem i zainteresowaniem odwiedzających, którzy szeroko korzystali z możliwości zabrania – co godne podkreślenia – darmowych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Prócz map i przewodników na stoisku można było zapoznać się z materiałami informacyjnymi o funduszach unijnych i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Ponadto przedstawiciel Biura Związku brał udział w zaplanowanym na ten dzień panelu dyskusyjnym pt. „Czy inwestycje ekologiczne są opłacalne ?” Uczestnikami panelu byli przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz instytucji biorących udział w redystrybucji środków na inwestycje ekologiczne, a to Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Samorządu Województwa Śląskiego oraz Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Burzliwa dyskusja, w której strony prezentowały swoje racje i poglądy, sprowadziła się do zasadniczego wniosku, iż pomimo tego, że inwestycje ekologiczne nie należą do najtańszych, to w długiej perspektywie są opłacalne i niezbędne.

Udział w panelu oraz obecność stoiska podczas imprez towarzyszących drugiemu, wodzisławskiemu Octoberfestowi dały kolejną możliwość, aby przybliżyć mieszkańcom priorytety Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz przedstawić jego działalność. Za tą możliwość dziękujemy Staroście Powiatu Wodzisławskiego Panu Ireneuszowi Serwotce oraz Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski Panu Mieczysławowi Kiecy.

Dzień Partnerów i Biznesu w trakcie wodzisławskiego Octoberfest – 22 września 2016 r.