Czcionki:
Kontrast:

e- Administracja – Konferencja podsumowująca w Gaszowicach

Dodano: 09.08.2013
e- Administracja – Konferencja podsumowująca w Gaszowicach

Dnia 09 sierpnia 2013 r. w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”. Zadanie było realizowane przez Powiat Rybnicki, który otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4.079.982,66 zł z czego 3.393.403,30 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w działaniu 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Projekt miał charakter partnerski i był realizowany razem z Gminą i Miastem Czerwionka- Leszczyny oraz Gminami Gaszowice i Lyski.

Polegał on na stworzeniu w urzędach oraz ich wybranych jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD), a także systemu komputerowego wspierania interesantów (e-Urząd). Ponadto prowadzono inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet. Była to kolejna z konferencji podsumowujących projekt. Poprzednia odbyła się 08 sierpnia br. w Czerwionce – Leszczynach.