Czcionki:
Kontrast:

Elektronizacja zamówień publicznych

Dodano: 20.12.2018
elektronizacja zamówień publicznych

20 grudnia br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się szkolenie pn. “Elektronizacja zamówień publicznych”

Na szkolenie przybyło ponad 40 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podniesienia kwalifikacji z zakresu realizacji elektronizacji zamówień publicznych w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie obejmowało tematykę:

Elektronizacja zamówień publicznych (tzw. krajowych) w okresie przejściowym do 1.01.2020
Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.)
Platforma e-Zamówienia, Miniportal e-zamówień – projektowane zasady działania
Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku
Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych o elektronizacji zamówień publicznych
ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego a. omówienie błędów, braków b. poprawianie/badanie
Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa

Szkolenie odbyło się na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

EFS kolor

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.